Naposledy aktualizováno: 31.10.2021 18:41:08
Na úvodní stranu

Místní knihovna Nížkovice

O KNIHOVNĚ

 

  • Knihovna má samostatné dětské a dospělé oddělení
  • Knihovna má 2112 knih ve volném výběru
  • Knihovna má instalován knihovní program Advanced Rapid Library
  • Knihovna má připojení na internet
  • Knihovna má vlastní webové stránky
  • Knihovna má Osvědčení o zápisu do evidence knihoven,
                             knihovní řád,
                             roční výkaz o knihovně

 

Historie

První zmínka o knihovně v Nížkovicích je v obecní kronice z roku 1924.

Současnost

V místní knihovně je zřízena od února 2006 veřejná internetová stanice. Služby jsou poskytovány zdarma. 

V letech 2008 a 2009 proběhla celková rekonstrukce budovy OÚ. Její součástí bylo vybudování bezbariérového přístupu do budovy a pohyb v ní. Knihovna se nachází v přízemí, takže výtah pro vozíčkáře čtenáři nevyužívají.

V roce 2009 byly vytvořeny vlastní webové stránky knihovny.

     Na zahájení automatizace knihovního systému bylo na základě žádosti získáno
27 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK3-2007. Z této částky byl zakoupen PC do knihovny a SW Klient ARL.
      V roce 2008 byla získána opět dotace z Ministerstva kultury ČR na měsíční servisní poplatek ve výši 5 000,- Kč z grantu Veřejné informační služby knihoven - VISK3.

   Na základě smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově je zabezpečováno doplňování knižního fondu nákupem nových knih. Knihovna KD Vyškov je pověřenou knihovnou k výkonu regionálních funkcí. Ve spolupráci s touto knihovnou je vytvořen i výměnný fond.

   V roce 2017 obdržela knihovnice paní Jaroslava Helísková poděkování od KKD Vyškov za dobrou práci a aktivní přístup k reorganizaci knihovny a organizaci akcí pořádaných pro veřejnost.

   V roce 2018 získala místní knihovna v Nížkovicích ocenění Nejlepší neprofesionální knihovna vyškovského regionu roku 2018.