Naposledy aktualizováno: 31.10.2021 18:41:08
Na úvodní stranu

Místní knihovna Nížkovice

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017

Mezi úspěšnými žadateli v roce 2017 byla opět i Obec Nížkovice. Na akci "Nákup nového mobiliáře pro knihovnu obce Nížkovice" získala dotaci ve výši 25.000,- Kč, č.smlouvy 044997/17/ORR. Z vlastních zdrojů bylo vynaloženo 31.010,- Kč. V rámci této dotace byla dokončena kompletní obměna mobiliáře knihovny. Byly pořízeny ještě regály na knihy, stolky a židličky pro děti, skříň pro p.knihovnici a podsedáky pro děti. Mimo dotaci byla knihovna vymalována a pořízena dětská tapeta do dětského koutku, který byl vybaven hračkami.

 

 

Dobrá zpráva pro knihovny v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj poskytl novou dotaci na modernizaci obecních knihoven.

V lednu 2016 schválila Rada Jihomoravského kraje nový dotační titul Obecní knihovny s cílem modernizace interiérů a technického vybavení veřejných knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který Jihomoravský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 5 milionů korun.

Částka byla součástí dotací v celkové výši 50 milionů korun, které schválilo na svém dubnovém zasedání krajské zastupitelstvo v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje.

Zájem knihoven o vyhlášený dotační titul a jeho naléhavost potvrdilo 154 podaných žádostí, z nichž Rada Jihomoravského kraje podpořila 142 žádostí ve výši 5,047 mil. Kč.

Obce v Jihomoravském kraji tak po několika letech dostaly příležitost modernizovat svoje knihovny, které jsou zejména v menších sídlech často jediným kulturním zařízením působícím současně jako stmelující činitel společenského a komunitního života. Na jeden projekt bylo možné žádat finanční podporu ve výši 25 až 50 tisíc korun s tím, že jednou z hlavních podmínek byla minimálně 50% spoluúčast.

I menší revitalizace prostor obecních knihoven nabídne čtenářům a návštěvníkům příjemné zázemí pro rozvoj kulturního života obcí

v Jihomoravském kraji.

 

Mezi úspěšnými žadateli byla také Obec Nížkovice, která s projektem "Nákup nových PC a regálů do knihovny" z  Programu rozvoje venkova JMK 2016 DT. Obecní knihovny získala dotaci 25 000,- Kč na projekt v celkové výši

96 885,- Kč. Dotaci Obec obdržela na základě smlouvy č. 038333/16/OŽP.

 

Dotační titul Obecní knihovny je spolufinancován Jihomoravským krajem.

 

 

                 OBRÁZEK : logo_jm_pro_knihovny_v_gifu.jpg